Menu

Thần Thú Công Thành - Long Kiếm Cửu Châu

Thứ 5 ngày 16/07/2020
linebreak

 

Thời gian tham gia hoạt động: Từ 17h đến 17h 15 các ngày thứ 3, 5, 7

Thời gian thông báo hoạt động

 

Tiến vào phụ bản Thần Thú Công Thành sẽ có rất nhiều quái NPC để tiêu diệt kiếm vật phẩm Thần Thú Linh và nhận được nhiều EXP kinh nghiệm.

 

Bản đồ Thần Thú Công Thành có rất nhiều khu vực để người chơi lựa chọn farm quái

Sau khi gia nhập chiến trường 5 phút sẽ có boss Tà Long Băng Đế xuất hiện

 

Shop điểm Thần Thú Linh có thể mua được rất nhiều trang bị quý hiếm, nâng cao chiến lực bản thân

Giang Sơn Như Họa - Thỏa Mộng Anh Hùng

Tin tức liên quan

linebreak